ERMA Group s.r.o.

IČO: 53 036 875   DIČ: 2121232916

zapísaná v Obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 144506/B

 

Adresa:

Pravotice 178, 956 35 Pravotice

Slovensko

 

Telefón:

Rastislav Oravec, majiteľ +421 908 533 100

 

E-mail: info@erma.sk

Sledujte nás na Facebooku